От 25 март със съдействието на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Сдружението на завършилите Стопански факултет на на СУ „Св. Климент Охридски“ проведе онлайн обучение в помощ на дистанционното обучение в българските училища чрез платформата http://edu.mon.bg

За да научите повече за платформата  и как да започнете да я използвате, можете да видите записи на уебинарите, излъчвани на живо от 25 март 2020 г.

Курс 1: Всичко за Teams

Курс 2: Нека да споделим

Курс 3: Работа с ученици

Курс 4: Задачи и обратна връзка

Курс 5: Тетрадка за клас в Teams 


Записите им са достъпни за гледане с потребителко име и парола от домейна @edu.mon.bg на адрес:    https://web.microsoftstream.com/channel/1eba4033-6092-4fb2-a951-72857ddf80d0