За да работите сигурно с профилите @edu.mon.bg в G Suite за образованието, предлагаме стъпки за синхронизиране на профила с Google Диск.