За да запазите контактите си при смяната на профил, предлагаме насоки за прехвърлянето им.