Документите в Google Docs дават възможност за съвместна работа на много потребители в един документ едновременно. Предлагаме насоки за споделяне на документ.