Електронната поща G Mail е един от основните инструменти в G Suite за образованието. С разнообразните си функции, подпомага комуникацията между всички замесени в образователния процес. Предлагаме настройки за електронната поща за потребителите с профили @edu.mon.bg.