Google формуляри е инструмент, даващ възможност за създаване на анкети и различни изпити. Предлагаме насоки за създаването на нов документ в Google формуляри.