Hangouts Meet дава възможност за провеждането на видео срещи. Предлагаме насоки за присъединяване към среща и параметри и възможности на приложението.