Предлагаме информация за правата и възможностите на потребителите с профил на учител или родител/настойник в Google Класна стая.