За да подпомогне училищата при въвеждане на електронни платформи за обучение, чрез споделяне на добри практики и технологични съвети, Министерство на образованието и науката  съвместно с Майкрософт България проведе програма за обмяна на опит между директори и учители в периода 09-24 юли и сесии за техническа подкрепа в периода 09-31 юли 2020 г.. Сесиитесе реализираха чрез портала  https://edu.mon.bg през платформата Майкрософт Тиймс.  Уебинарите и сесиите за бяха отворени за всички преподаватели и ръководители в системата на средното образование. 


Записи от Уебинари за обмяна на опит: https://web.microsoftstream.com/channel/b34e9b95-2a1e-4288-84a0-2e85bfd66f4f

Записи от Уебинари за техническа подкрепа: https://web.microsoftstream.com/channel/af4a93ca-ad9a-49c2-9805-30ffd6f58343

Записите им са достъпни за гледане с потребителко име и парола от домейна @edu.mon.bg