От 12 ноември 2020 г. чрез платформата http://edu.mon.bg и със съдействието на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъдат проведени серия онлайн обучение в помощ на STEM обученията в българските училища 

Записите им са достъпни за гледане с потребителки име и парола от домейна @edu.mon.bg на адрес:  https://web.microsoftstream.com/channel/4e853161-4af6-49cc-904a-fa7de75bc510