Ръководството за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365 е авторски труд на Проф. д.н. Божидар Божинов от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ Свищов и съпругата му - д-р Камелия Божинова от ПГХТ „Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица. Предоставен е на МОН с любезното съдействие на авторите и е свободен за некомерсиално ползване и разпространение.